ĐĂNG KÝ HỢP TÁC VỚI PHILLIP CHO DỰ ÁN CAFE SPEAKING 99.9

Mô tả:

  • Giảng dạy các lớp giao tiếp (Speaking), cho người lớn (độ tuổi từ 18-40).
  • Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu học tập
  • Quản lý tình hình học tập của nhóm mỗi buổi, ghi nhật ký và nhận xét góp ý cho từng học viên (mỗi nhóm 6 học sinh).
  • Thời gian: từ 18h – 21h15 hàng ngày.
  • Địa điểm: trung tâm thành phố Hải Phòng. 
  • Mô hình mới, nhiều cơ hội kết nối dành cho giáo viên tham gia, yêu cầu dạy thử 3 buổi (học sinh sẽ được miễn phí những buổi này)

Yêu cầu chung:

  • Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ
  • Có kỹ năng và kinh nghiệm giảng dạy
  • Có khả năng truyền cảm hứng
  • Nghiêm túc với công việc


↓ ↓ ↓

Đăng ký phỏng vấn giáo viên cho hệ thống CAFE ENGLISH 99.9
(File có độ lớn tối đa 2MB)