Category: Tự do tài chính

Tự do tài chính là đích đến của đa số mọi người => Kinh doanh và đầu tư phát triển tiền bằng các nguồn thu nhập thụ động là việc bắt buộc phải làm!

0

[Tư duy tài chính] Bạn sẽ không thể trở nên giàu có nếu chỉ quyết tâm làm việc chăm chỉ để kiếm tiền

Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, thì có thể bạn đã lớn lên với suy nghĩ được lập trình rằng “Bạn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền”. Tuy nhiên,...