MỨT DỪA TẾT ĐỒ SƠN 2019

MỨT DỪA TẾT : xx.000đ/KG (update 25/12/2018)

Hotline: 0788.06.7999, Address: 33 Ngô Kim Tài – Hải Phòng (khu Quán Nam)