Táo Bàng La (www.TaoBangLa.Online)

TÁO BÀNG LA LOẠI 1 (Vietnamese Apples) : 45.000đ/KG (update 23/12/2018)

Hotline: 0788.06.7999, Address: 33 Ngô Kim Tài – Hải Phòng (khu Quán Nam)