Business Coach (Huấn luyện kinh doanh)

Huấn luyện kinh doanh (Business Coach) & Huấn luyện cuộc đời (Life Coach)

  • Khóa Huấn luyện LIFE COACHING: 90 ngày chuyển hóa, làm chủ cuộc đời của chính mình (3 chặng: 21 ngày bắt đầu hình thành những thói quen hạnh phúc và thành công – 66 ngày để làm chủ những thói quen đó – 90 ngày xây dựng một phong cách sống hạnh phúc và thịnh vượng
  • Khóa Huấn luyện BUSINESS COACING: 180 ngày xây dựng công việc kinh doanh và làm chủ thời gian, làm chủ cuộc sống của chính mình. Tăng tốc 4 lần công việc kinh doanh, đạt hiệu quả gấp 4 lần

Liên hệ để biết nội dung chi tiết của từng khóa huấn luyện cá nhân và học phí.
Phillip9x@gmail.com; Tel +84.788.06.7999