Gia sư Online

Phillip nhận gia sư + tư vấn Online 1 số lĩnh vực:

  • Lập trình: C, C++, HTML, PHP…
  • Microsoft Office (MOS 2010, 2013, 2016)
  • Tiếng Anh giao tiếp / IELTS Speaking
  • Tiếng Anh dành cho coach / teacher (người sử dụng tiếng Anh để dạy kiến thức cho người khác)
  • Tiếng Anh du lịch (cho người đi du lịch / cho HDV du lịch)

Mức phí tùy theo mức độ / trình độ. Mức phí cơ bản: US $10 / giờ dạy.

[email protected]; Tel +84.788.06.7999